DialogPartner

Normkritisk tilgang

Det narrative felt skaber blik for, hvordan vi skaber, vedligeholder og forandrer de historier, vi har om os selv og andre. Der er en stor optagethed af hverdagens sprog, diskurser, magt og normativitet. Du vil opleve, at du i samtalerne bliver inviteret til, at tage stilling til det, du som menneske står i og dermed få fornyede blikke på, hvordan du også kunne gøre, hvordan du også kunne leve dit liv.

På den måde er mine spørgsmål aldrig tilfældige. De kommer et sted fra. Og jeg går nysgerrigt og undrende til værks. Som en opdagelsesrejsende. Jeg vil – ufravigeligt – stille spørgsmål til gældende normer og magtdiskurser.

Dermed vil du via samtalerne få blik for andre mulige historier, andre mulige veje at gå – deriblandt hvordan dominerende normer og magtdiskurser har været med til at forme og præge dit liv. Mange vil opleve det befriende og livgivende at positionere sig – stille sig kritisk – til gængse normer for, hvordan man “burde, måtte, skulle” leve sit liv.

LBGT+ & inspirationskilder

LBGTQ+

Jeg har i over 20 år været optaget af ikke-normative tanker om køn, kønsidentitet og seksualitet. Disse tanker læner sig stærkt op af det narrative felt, som har en normkritisk tilgang til bl.a. sprog, køn, kønsdiskurser og seksualitet.

Her er du velkommen og respekteret uanset køn og seksualitet. Jeg finder det nemt at bruge dit valgte pronomen.

Inspirationskilder

Jeg har den narrative terapis grundlægger Michael White som mit metodiske ophav. Det narrative felt er bredt og henter bl.a. stor inspiration fra det poststrukturalistiske og socialkonstruktionistiske felt.

I disse dage henter jeg selv inspiration fra:

Brené Brown www.brenebrown.com 

Esther Perel www.estherperel.com 

Desuden henter jeg stor inspiration til mit virke i skønlitteratur og podcasts.

Klientudtalelser

“Best psychologist I have used and still using!”

― Ismail, 35 år ―

“Kan klart anbefale Maria, hun hjalp mig igennem en svær tid, fik mig til at blive modtagelig og indse, at man sagtens kan tage imod hjælp fra andre og det er ok ikke at være perfekt. Af ❤️ tak til Maria”

― Louise, 44 år ―